2017-03-21 - A energetinės klasės pastatai

    Nuo 2016 m lapkričio 1 d projektuojant naujus statinius privaloma vadovautis statybos techniniu reglamentu  STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ . Šio techninio reglamento 24 punkte nustatyta, kad naujai statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2016 lapkričio 01 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, - statybos darbai pradėti po 2016 m lapkričio 01 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

     Atgal